skip to Main Content

Här är slutligen några röster från mina bästa säljare – kunderna.

Etikrådet bedriver en relativt ovanlig verksamhet. Lusth ID fångade detta på ett utmärkt sätt, både genom att vara lyhörda och knyta an till rådets korta historia men också genom att ha en vision/ide som tog Etikrådets uttryck vidare. Det är inte enkelt och vi är mycket nöjda.

John Howchin
Generaldirektör, AP-Fondernas etikråd

En kreativ, produktiv, affärsintresserad, sympatisk designer med massor av användbar erfarenhet – så du som potentiell beställare behöver inte fundera = mitt mycket ärliga omdöme.

Ulf Jonströmer
Grundare och VD/ordf i BrainHeart Capital,  BrainHeart Energy Sweden, Sonoroity, Gripsholmsskolan m.fl

Lennart är en lyhörd, prestigelös, flexibel och smidig designer. Han lyssnar in organisationen han jobbar för och utifrån det han hör och ser skapar han en grafisk identitet som man känner sig hemma i. Och det handlar inte bara om att designen ska vara snygg, det finns också en förståelse för och medvetenhet om att grejerna ska fungera i praktiken. Dessutom har man roligt när man jobbar ihop med honom.

Catharina von Sydow
Marknadschef IKEM Innovations- och kemiindustrierna

Jag har arbetat med Lusth ID i flertalet stora som små projekt och i olika organisationer. Styrkan som designer ligger i deras kundfokus och närvaro. De ser till bolagets eller organisationens strategi och helhet för att kunna leverera ett koncept eller en produkt med fingertoppskänsla. För mig är det ett nöje att arbeta med fullblodsproffs.

Lisa Niclazon
CEO, Racecraft Holding AB

Back To Top