skip to Main Content

Mina partners

Nätverkande är ingenting nytt, men oavsett hur slitet uttrycket är så är det ett oerhört kostnadseffektivt sätt att arbeta. Som uppdragsgivare betalar du bara för exakt det du behöver och endast då du behöver det. Jag är medlem i Januarigruppen för att kunna erbjuda en komplett tjänst till mina uppdragsgivare. Här nedan ser du de kompetenser som just nu ingår i gruppen. Länkarna leder till respektive gruppmedlems sida där du kan läsa mer.

Logotyper och designprogram för företag och organisationer

Text- idé- och konceptutveckling som tillför värde

Januarigruppen

Januarigruppen är ett nätverk av konsulter inom kommunikations-, strategi- och designbranschen. Alla i Januarigruppen har unika och speciella egenskaper för att kunna komplettera, inte konkurrera med varandra. På det här viset ökas kontaktytan för nya uppdrag och den samlade erfarenhetsbanken blir större gentemot uppdragsgivaren.

Inom gruppen jobbar alla med sina egna kunder. Först när behov uppstår kopplas andra kompetenser in. Kundansvarig är alltid den konsult som har det initiala uppdraget.

Back To Top