skip to Main Content

 Illustrationer för bergvärme

Brainheart är ett företag i bergvärmebranschen som jag tidigare hjälpt med profileringen av deras villaverksamhet. Vi har tagit fram ett par tre illustrationer som beskriver fördelen med bergvärme. En av dem är dessutom animerad.

Hur vill vi lösa världens energibehov?

Animeringen

Hur borde olika uppvärmningsmetoder samarbeta?

Hur är energieffektiviteten för bergvärme?

Relaterade projekt

Back To Top