Skip to content

Digital identitet

Företagets hemsida, dess Linkedin- Twitter- Instagram- eller facebooksida är kanaler som tillsammans blixtsnabbt bygger upplevelsen av ditt företag. Detta sker i realtid och på både gott och ont. Lägger man lite energi på hur de olika kanalerna ska samverka och lyfta fram företaget så har man en gyllene chans att tillfredställa en marknad som i allt snabbare takt, utvecklas och förändras.

Hemsidor

Din hemsida är din viktigaste kommunikationskanal. Kanske har du endast några sekunder på dig att behålla eller leda dina besökare i den riktning du önskar. Med rätt bilder, rubriker, färger och funktionalitet kan du snabbt få sagt det som inga ord i världen klarar av. Företagets personlighet och värderingar. Jag levererar wordpress-lösningar men också helt skräddarsydda system, det är du som styr och tillsammans kommer vi fram till vad som passar dig bäst.

Linkedin och övriga sociala medier

Det finns en uppsjö av sociala media och ett generellt råd är att välja ut de där man vill verka, antingen som företag eller genom medarbetare, och sedan se till att företaget visar sig från den sida som du bestämmer. Det gäller form och färg lika mycket som uttryckssätt och värderingar. Linkedin har idag utvecklats som en oerhört viktig kanal för de flesta företag, bl a för rekrytering men också marknadsföring av olika typer av event. Jag levererar kampanjer och medialösningar i stort sett alla social medier som bygger varumärke och gör effekt.

Mallar

Word- Excel- och Powerpointmallar är en viktig del av ett företags interna och externa identitet. Jag har jobbat länge med den typen av mallar och har, för att vara formgivare, en unik och ovanlig erfarenhet av den typen av svårjobbade mallar.

Relaterade projekt

Back To Top