Skip to content

Namnförslag och grafisk form

Jag har tidigare jobbat med de fyra Ap-fonderna i ett antal olika projekt. Så när APfonderna gick tillsammans för att bilda ett investeringsbolag för infrastrukturella satsningar fick Lusth ID uppdraget att ta fram namnförslag och grafisk form. Namnet blev Polhem Infra med syfte att associera till Christofer Polhem, Sveriges Leonardo DaVinci och mannen bakom tekniken som ledde till byggandet av Göta kanal, ett av Sveriges första stora infrastruktursatsningar. Idag är satsningarna av en annan karaktär med fortfarande viktiga för Sverige.

Logotypen

Färgerna

Kontorstryck

Relaterade projekt

Back To Top