Skip to content

Illustrationer för bergvärme

Brainheart är ett företag i bergvärmebranschen som jag tidigare hjälpt med profileringen av deras villaverksamhet. Vi har tagit fram ett par tre illustrationer som beskriver fördelen med bergvärme. En av dem är dessutom animerad.

Hur vill vi lösa världens energibehov?

Animeringen

Hur borde olika uppvärmningsmetoder samarbeta?

Hur är energieffektiviteten för bergvärme?

Relaterade projekt

Brainheart seminarie
Brainheart seminarie
Brainheart Energy annons
Brainheart Energy annons
Energy in a box
Energy in a box
Brainheart Energy
Brainheart Energy
Back To Top