Skip to content

Etikrådet

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna arbetar med miljö och etikfrågor via det gemensamma Etikrådet. Etikrådets uppgift är att verka för att bolag hanterar, relevanta hållbarhetsaspekter, att de har ändamålsenliga riktlinjer samt att de har styr- och uppföljningssystem som möjliggör att verksamheten bedrivs på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt. Detta gör Etikrådet såväl genom att driva och delta i förebyggande initiativ, som genom att verka för en positiv förändring i ett antal bolag som kopplas till kränkningar av inter-nationella konventioner avseende miljö och mänskliga rättigheter.

I samband med att Etikrådet bytte namn till AP-fondernas Etikråd ombads jag designa den nya logotypen och tillhörande grafiska program.

Logotypen

apfe_swapfe_eng

Färgerna

apfe_color

Manual

apfe_graf_guide1

Exempel

apfe_skiss_inbjudan

apfe_visitkort_orig-1

WP_20170320_11_30_22_Pro

Relaterade projekt

Back To Top