Skip to content

Illustrationer för Glommen&Lindberg

Glommen&Lindberg är ett fastighets- och byggföretag med ambitioner att bygga hållbart. Jag har hjälpt med dem med powerpointpresentationer och tagit fram ett antal illustrationer för att lyfta fram deras arbetsprocesser.

Illustrationerna

Relaterade projekt

Back To Top