Skip to content

Infografik till Jarlas utbildningsplaner

Jarla Trafikskola bygger på att eleverna känner sig trygga i utbildningplanerna. De ska veta var i processen de befinner sig och kunna få en uppfattning om hur långt det är kvar innan de kan köra upp. För att kunna vara tydliga i detta tog vi fram en plan som skulle vara lätt att komma ihåg och relatera till. Att tolka uppdragsgivaren skisser och översätta dem till tilltalande infografik är ett spännande arbete som jag tycker är roligt.

Skissen

Slutresultat

Relaterade projekt

Jarla Trafikskola
Jarla Trafikskola
Back To Top