Skip to content

Tre stycken illustrationer för öppna geodata

Varför är det bra att ett samhälle har tillgång till relevant och lättillgänglig kartdata? Illustrationerna jag gjorde belyser tre aspekter på frågan. Innovation/skaparkraft, effektiv krissäkerhet och miljö- och klimatberedskap. Det blev dessutom ett manér som skulle kunna fungera i fler sammanhang längre fram.

Illustrationerna

innovation

beredskap

klimat

 

 

Relaterade projekt

Back To Top