Skip to content

Sörmlandskustens räddningstjänst

Ett jobb som jag gjorde redan hösten 2018 men inte hunnit lägga upp tidigare. Sörmlandskustens räddningstjänst är ett samarbete mellan Gnesta, Trosa, Nyköping och Oxelösunds kommuner. Räddningstjänsten kände att de behövde vitalisera och mjuka upp sin framtoning. Hitta ett bildmaner som lyfte fram människan mer än den schablonbild av brandmän som råder. Och sedan ändra logotypen som både var svårjobbad och inte speglade den nya inriktningen. När vi ändå höll på passade vi på att se över färgpaletten.

Logotypen

Att göra en logotyp till en institution som räddningtjänsten är en känslig fråga. Man vill inte tappa den igenkänning och myndighetskaraktär som det tidigare märket hade. Då kan myndigheten i värsta fall riskera att upplevas som oseriös. Men det var nödvändigt att göras med tanke på det gamla märkets rörighet. Stoltast är jag över stiliseringen av Sörmlands landskapsvapens grip.

Här nedan, hur märket såg ut tidigare.

Färgerna

Bildmanéret

Ett nytt bildmanér krävdes för att ha en chans att ändra den allmänna bilden av brandmannen. Ändå ville vi behålla lite av det allvar och den dramatik som räddningstjänsten är till för att hantera. Det blev en blandning av människomöten och action. Precis det som personalen måste kunna hantera dagligen.

Exempel på tillämpningar

Relaterade projekt

Räddningstjänsten i Norrtälje
Räddningstjänsten i Norrtälje
Back To Top