Skip to content

Regeringskansliet

Ett roligt jobb från en uppdragsgivare jag inte jobbat med tidigare. Däremot ett ämne jag väl känner till från mitt arbete med Samtrafiken och Svensk Kollektivtrafik.

Illustrationer

Här kommer exempel på några av illustrationerna.

Uppdraget bestod i att ta fram ett tiotal illustrationer som skulle ingå i ett utlåtande för ett nationellt biljettsystem i kollektivtrafiken. Ett ämne som pågått bland kollektivtrafikens branschorganisationer sedan flera år tillbaka.

Relaterade projekt

Elvägar
Elvägar
Back To Top