Skip to content

Grafisk översyn av AP3

Uppdraget löd: Se över logotyp, färger, typsnitt, bilder och våra mallar och hur vi använder dem. Kort sagt en genomgång och städning av garderoben, som jag brukar uttrycka mig. Det resulterade i nya färger, ny manual och nya mallar, framförallt en ny powerpointmall som tar ut svängarna ordentligt med nygamla bilder som används på ett nytt sätt.

Den gamla logotypen

Logotypen var, trots några år på nacken, fortfarande fullt fungerande. Det enda jag gjorde vara att städa upp och se till att alla mellanrummen mellan bokstäverna kändes harmoniskt.

De nya färgerna

Det blev en helt ny palett där endast den gröna logotypfärgen levde kvar. Men en hel laddning med nya komplementfärger vars syfte bland annat var att fungera tillsammans i diagram och grafer.

Mycket energi lades på att se till att färgerna fungerade i powerpoint. Där var det viktigt i vilken ordning färgerna användes för att ge tydlighet i grafer och tabeller.

Ett urval slides ur powerpointmallen

 

Relaterade projekt

Back To Top