Skip to content

April

Hemsidan har länge varit det nav kring vilket ett varumärke snurrat. Men på senare tid har det kommit att konkret förändra arbetet som varumärkesdesigner. Det här avspeglar sig i två av mina nuvarande uppdrag. Man frågar inte som tidigare efter en ny logga med tillhörande grafisk profil, istället vill man ha en ny hemsida med tillhörande logga. Det här är en välkommen förändring, bland annat med tanke på min inledande kommentar men också för att det gör varumärkesarbetet mer handfast och lättbegripligt. Turligt nog har jag ju både designat och tillverkat hemsidor länge nu vilket gör att arbetssättet känns helt normalt. Åtminstone ett av de här två uppdragen lär dyka upp i portfolion under april. Det andra framåt Juni.

Back To Top