Skip to content

Medlem i januarigruppen

Så är vi då en bit in i 2019 och vintermörkret börjar ge vika. Trivs bra i det nya kontoret på Stureplan och mycket nytt är på G. När man jobbar i nätverk som jag gjort de senaste 15 åren blir kontaktytorna många och skiftande. Nu har vi därför sjösatt Januarigruppen som är ett försök att dra nytta av alla de kontakter vi byggt upp under åren samtidigt som var och en i gruppen har full frihet att jobba med andra. Man kan kalla det en gemensam plattform för ett antal skiftande talanger och ett sätt att lyfta fram våra goda resurser lite mer officiellt. Projektet Januarigruppen kommer att växa organiskt under 2019 och förmodligen utvärderas framåt sommaren.

Januarigruppen.se

Back To Top